MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/02/2023, 13:38
TNG

 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (HNX)

Giá hiện tại: TNG 20.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TNG: 22.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNG của CTCP Đầu tư và Thương mại TNG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại chi nhánh may Sông Công – Khu B, khu công nghiệp Sông Công, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua việc chi cổ tức năm 2022 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2023;
+ Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Thông qua phương án phát hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
TNG: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
TNG: Bổ nhiệm ông Lê Xuân Vĩ giữ chức Phó TGĐ Công nghệ cao từ 20/02/2023
TNG: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022
TNG122017: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái phiếu năm 2022
TNG122017: Báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi Trái phiếu năm 2022
TNG122017: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiền quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2023
TNG122017: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ TN 2023
TNG122017: Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm Phó TGĐ công nghệ cao
TNG: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiền quyền họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
TNG: Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.