MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 20/06/2022, 08:47
TLI

 Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi (UpCOM)

Giá hiện tại: TLI 8.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
TLI: Ông Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT đã bán 69.802 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Uyên Nguyên
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: TLI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 290.002 CP (tỷ lệ 9,67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 290.002 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 69.802 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 220.200 CP (tỷ lệ 7,34%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa đạt được mức giá mong muốn
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/05/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/06/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TLI: Bổ nhiệm ông Lê Văn Trung giữ chức Phó Giám đốc điều hành từ 16/06/2022
TLI: Công ty ký Hợp đồng với người liên quan của người nội bộ
TLI: Ông Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 290.002 CP
TLI: Ông Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT đã bán 141.002 CP
TLI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
TLI: Bổ nhiệm ông Võ Văn Tâm giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 04/05/2022
TLI: Bổ nhiệm ông Võ Văn Tâm giữ chức Thành viên HĐQT từ 26/04/2022
TLI: Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của BKS; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
TLI: Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung ngày 26/04/2022
TLI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.