MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 15/02/2023, 14:03
SSG

 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (UpCOM)

Giá hiện tại: SSG 8.3 -0.3(-3.49%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SSG: 6.3.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSG của CTCP Vận tải biển Hải Âu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2023
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời tham dự Đại hội và đăng trên website.
          - Nội dung họp: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận 2022; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023; Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2023; Các vấn đề khác.

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
SSG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng cho ĐHĐCD thường niên năm 2023
SSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
SSG: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
SSG: Anh trai bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc được thừa kế 25.700 CP
SSG: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc được thừa kế 25.700 CP
SSG: Mẹ bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc được thừa kế 102.780 CP
SSG: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT đăng ký mua 25.700 CP
SSG: Anh trai bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên HĐQT đăng ký mua 25.700 CP
SSG: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Mai Phương đăng ký mua 102.780 CP
SSG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.