MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 07/10/2022, 11:16
SSG

 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (UpCOM)

Giá hiện tại: SSG 9.0 +0.9(+11.11%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
SSG: Ông Nguyễn Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT đăng ký bán 368.770 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đức Mạnh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
- Mã chứng khoán: SSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 368.770 CP (tỷ lệ 7,4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 368.770 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/10/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 10/11/2022

Theo HNX

Các tin khác
SSG: Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Phó Giám đốc
SSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
SSG: Bổ nhiệm lại ông Đặng Hồng Trường giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc từ 01/06/2022
SSG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
SSG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SSG: 21.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
SSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
SSG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
SSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
SSG: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Phó giám đốc từ 02/07/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.