MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 08/03/2022, 04:29
SSG

 Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (UpCOM)

Giá hiện tại: SSG 8.5 -0.9(-9.57%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SSG: 21.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSG của CTCP Vận tải biển Hải Âu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trực tiếp trong Thư mời tham dự Đại hội và đăng trên website.
          - Nội dung họp: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận 2021; Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022; Lựa chọn công ty Kiểm toán BCTC năm 2022; Các vấn đề khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SSG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
SSG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
SSG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
SSG: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh giữ chức Phó giám đốc từ 02/07/2021
SSG: Ban hành Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 5
SSG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
SSG: Ông Nguyễn Đức Mạnh - Ủy viên HĐQT đã bán 875.240 CP
SSG: Bổ nhiệm ông Đặng Hồng Trường giữ chức Giám đốc từ 01/06/2021
SSG: Ông Lê Thanh Phúc - Thành viên BKS đã bán 181.590 CP
SSG: Vợ ông Nguyễn Hữu Hoàn - Giám đốc đã mua 1.056.830 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.