MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 18/10/2022, 03:42
SMC

 Công ty Cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (HOSE)

Giá hiện tại: SMC 13.35 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SMC: 19.10.2022, niêm yết bổ sung 500.000 cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

Các tập tin đính kèm

Theo HOSE

Các tin khác
SMC: Thay đổi giấy chứng nhận ĐKCK lần thứ 11
SMC: Điều lệ tổ chức và hoạt động
SMC: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu
SMC: Nghị quyết HĐQT v/v sửa đổi điều lệ và điều chỉnh GCNĐKDN
SMC: Nghị quyết HĐQT v/v ký kết các hợp đồng nguyên tắc, mua bán, dịch vụ giữa các bên liên quan
SMC: Đã phát hành 500.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
SMC: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 73.606.837 cp
SMC: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu ESOP 2021
Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.16
Báo cáo kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.09
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.