MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 15/09/2022, 09:10
SGI

 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (UpCOM)

Giá hiện tại: SGI 17.4 +0.1(+0.58%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
SGI: Bà Phạm Viết Lan Anh - Trưởng BKS đăng ký bán 200.000 cổ phiếu

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Viết Lan Anh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: SGI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 314.363 CP (tỷ lệ 0,42%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/09/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/10/2022

Theo HNX

Các tin khác
SGI: Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)
SGI: Cổ đông lớn Cao Thị Quỳnh Liên đã bán 830.000 cổ phiếu
SGI: Vợ ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đã bán 71.811 CP
SGI: Ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng chưa bán cp
SGI: Bà Trần Thị Ngọc Diễm làm thư ký công ty kiêm Phụ trách quản trị từ 3.8.2022
SGI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
SGI: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022
SGI: Ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đăng ký bán 670.839 CP
SGI: Vợ ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đăng ký bán 71.811 CP
SGI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.