MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 12/08/2022, 07:49
SGI

 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (UpCOM)

Giá hiện tại: SGI 17.4 +0.1(+0.58%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
SGI: Vợ ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đã bán 71.811 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Xuân Lan
- Mã chứng khoán: SGI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 71.811 CP (tỷ lệ 0,1%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Tạ Hoàng Sơn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Kế toán trưởng; Người được ủy quyền công bố thông tin
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 670.839 CP (tỷ lệ 0,89%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 71.811 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 71.811 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/07/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/08/2022.


Theo HNX

Các tin khác
SGI: Ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng chưa bán cp
SGI: Bà Trần Thị Ngọc Diễm làm thư ký công ty kiêm Phụ trách quản trị từ 3.8.2022
SGI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
SGI: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022
SGI: Ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đăng ký bán 670.839 CP
SGI: Vợ ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đăng ký bán 71.811 CP
SGI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SGI: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Phương Anh
SGI: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Tước Nguyên
SGI: 24.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.