MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 01/08/2022, 12:12
SGI

 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (UpCOM)

Giá hiện tại: SGI 17.7 +0.6(+3.51%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SGI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
Các tin khác
SGI: Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2022
SGI: Ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đăng ký bán 670.839 CP
SGI: Vợ ông Tạ Hoàng Sơn - Kế toán trưởng đăng ký bán 71.811 CP
SGI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SGI: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Phương Anh
SGI: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Tước Nguyên
SGI: 24.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SGI: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
SGI: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022
SGI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.