MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 04/07/2022, 10:59
SGI

 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sài Gòn 3 Group (UpCOM)

Giá hiện tại: SGI 17.4 +0.1(+0.58%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
SGI: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Phương Anh

.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SGI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SGI: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Tước Nguyên
SGI: 24.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SGI: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
SGI: Nghị quyết HĐQT thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2022
SGI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
SGI: Điều lệ Công ty sửa đổi
SGI: Bổ nhiệm ông Phan Phương Anh giữ chức Thành viên HĐQT từ 04/04/2022
SGI: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) đã bán 4.104.000 CP, không còn là CĐL từ 01/04/2022
SGI: Báo cáo thay đổi sở hữu của CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) và nhóm người có liên quan
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.