MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 23/02/2022, 03:42
SDV

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi (UpCOM)

Giá hiện tại: SDV 31.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SDV: 7.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDV của CTCP Dịch vụ Sonadezi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 03 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tại tầng 3A, Tòa nhà Sonadezi, số 01, đường 1, KCN Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty trong năm 2021;
+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tiền lương/ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN và trích lập các quỹ năm 2021, kế hoạch năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
+ Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải Quang Trung tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai;
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022) và định hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027);
+ Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027);
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
SDV: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
SDV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
SDV: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan
SDV: Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan
SDV: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hằng giữ chức Phụ trách quản trị từ 05/01/2022
SDV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
SDV: 5.10.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (2.000đ/cp)
SDV: Nghị quyết HĐQT v/v chi trả cổ tức năm 2020
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 27/9 đến 01/10/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.