MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/06/2021, 02:30
SDT

 Công ty Cổ phần Sông Đà 10 (HNX)

Giá hiện tại: SDT 4.1 +0.3(+7.89%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SDT: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2021 của công ty mẹ
Các tin khác
SDT: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2021
SDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
SDT: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
SDT: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
SDT: Giải trình chênh lệch LNST thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã kiểm toán thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.
SDT: Nghị quyết HĐQT thay đổi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2018
SDT: 22.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
SDT: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
SDT: Thông báo (gửi VSD) lập danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
SDT: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.