MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 22/02/2023, 08:30
SBS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (UpCOM)

Giá hiện tại: SBS 7.7 +0.2(+2.67%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SBS: 9.3.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBS của Công ty cổ phần Chứng khoán SBS như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các nội dung liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên như sau:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành;
+ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán và kế hoạch năm 2023;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thông qua.
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Hội sở Công ty CP Chứng khoán SBS - 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 04/2023


Theo HNX

Các tin khác
SBS: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
SBS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
SBS: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
SBS: Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Tuấn giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT từ 11/01/2023
SBS: Bổ nhiệm ông Trần Văn Đình giữ chức Thành viên HĐQT độc lập từ 28/11/2022
SBS: Nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT và bà Hoàng Thị Tuyết Nhung - Thành viên BKS
SBS: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 28/11/2022)
SBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
SBS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh Sài Gòn
SBS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.