MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 26/08/2022, 03:04
SBS

 Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS (UpCOM)

Giá hiện tại: SBS 7.6 +0.3(+4.11%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SBS: 7.9.2022, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại Hội sở Công ty Cổ phần Chứng khoán SBS, địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
          - Nội dung họp: 
a. Miễn nhiệm, bầu thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024 để phù hợp với tình hình quản trị Công ty;
b. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thông qua.

Theo HNX

Các tin khác
Chứng khoán SBS huy động 200 tỷ đồng trong đợt phát hành riêng lẻ 1.500 tỷ
SBS: Nghị quyết HĐQT thông qua đổi tên chi nhánh Hà Nội
SBS: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
SBS: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả chào bán 150.000.000 cổ phiếu riêng lẻ
SBS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
SBS: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 146.607.600 cp
SBS: Đã chào bán 19.947.600 cổ phiếu riêng lẻ
SBS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
SBS: Em ông Dương Mạnh Hùng-TGĐ đã bán toàn bộ 70.000 cổ phiếu
SBS: Quyết định chấp thuận là thành viên giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.