MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 10/02/2023, 16:31
PVR

 Công ty Cổ phần đầu tư PVR Hà Nội (UpCOM)

Giá hiện tại: PVR 1.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PVR: 27.2.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVR của CTCP Đầu tư PVR Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/02/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty PVR năm 2022 và định hướng phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022; Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến doanh thu năm 2023 Công ty PVR;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và phê duyệt kế hoạch mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty; Điều chỉnh lại những mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty cho phù hợp với thay đổi của hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam theo quy định;
          - Nội dung họp: + Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư PVR Hà Nội;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại 01 thành phố/tỉnh thuộc lãnh thổ Việt Nam
(thời gian và địa điểm họp cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 3 hoặc tháng 4/2023

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PVR: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
PVR: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước
PVR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
PVR: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2022
PVR: Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại
PVR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
PVR: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 2/2022
PVR: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
PVR: Bổ nhiệm lại ông Đỗ Duy Điền giữ chức Tổng giám đốc từ 29/06/2022
PVR: Bổ nhiệm bà Khúc Thị Thanh Trâm giữ chức Trưởng BKS từ 30/06/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.