TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 18/02/2022, 10:47
PJS

 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân (UpCOM)

Giá hiện tại: PJS 25.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PJS: 9.3.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJS của CTCP Cấp nước Phú Hòa Tân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân, 86 Tân Hưng, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM.
          - Nội dung họp: § Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
§ Kế hoạch SXKD, tài chính năm 2022;
§ Báo cáo của HĐQT đánh giá công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
§ Báo cáo của Ban Kiểm soát về thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 và tổng kết 5 năm nhiệm kỳ 2017 – 2022;
§ Báo cáo kết quả tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: § Báo cáo về việc chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021 và trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2022;
§ Báo cáo tiền lương, thù lao NQL năm 2021 và trình duyệt kế hoạch lương; thù lao NQL năm 2022;
§ Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qia các Hợp đồng mua bán sĩ nước sạch với Tổng Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
§ Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027;
§ Các vấn đề khác (nếu có);
          - Nội dung họp: § Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội;

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PJS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
PJS: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh đơn giá mua bán sỉ nước sạch năm 2021
PJS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản
PJS: Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PJS: 22.10.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PJS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
PJS: Bổ nhiệm ông Dương Văn Hòa giữ chức Giám đốc từ 01/09/2021
PJS: Bổ nhiệm ông Trần Công Lễ giữ chức Phó giám đốc từ 01/08/2021
PJS: Bổ nhiệm ông Trần Công Lễ giữ chức Phó giám đốc từ 01/08/2021
PJS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.