MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 20/03/2020, 07:34
PIC

 Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (HNX)

Giá hiện tại: PIC 16.0 +1.4(+9.59%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PIC: 6.4.2020, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIC của CTCP Đầu tư Điện lực 3 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 27/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Green Plaza, địa chỉ 238 Bạch Đằng – thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
          - Nội dung họp: + Phân phối lợi nhuận năm 2019;
+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
PIC: Chấp thuận hợp đồng với Công ty Điện lực Kon Tum
PIC: Ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
PIC: Giải trình chậm CBTT 24h (hồi tố BCTC 2019)
PIC: Giải trình chênh lệch KQKD năm 2019 so với năm 2018 (Sau kiểm toán)
PIC: BCTC năm 2019 - Văn phòng (Sau kiểm toán)
PIC: Giải trình Báo cáo tài chính quý 4/2019
PIC: BCTC quý 4/2019 - Văn phòng
PIC: Báo cáo quản trị công ty năm 2019
PIC: QĐ của HĐQT chấp thuận hợp đồng giữa PIC và Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền trung
PIC: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2019
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.