TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 15/03/2022, 16:45
NJC

 Công ty cổ phần May Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: NJC 23.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NJC: 18.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NJC của CTCP May Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 3 – Công ty cổ phần May Nam Định.
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình về Lựa chọn tổ chức kiểm toán để thực hiện soát xét/kiểm toán Báo cáo tài chình bán niên/năm 2022 của Công ty;
+ Thông qua Tờ trình về Kế hoạch tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị và mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022;
+ Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
+ Các nội dung khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NJC: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
NJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
NJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 14 doanh nghiệp
NJC: 9.8.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.500đ/cp)
NJC: Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện chi trả cổ tức năm 2020
NJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
NJC: 30.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
NJC: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
NJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.