TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 18/03/2022, 10:08
MED

 Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex (HNX)

Giá hiện tại: MED 20.5 -0.5(-2.38%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MED: 30.3.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MED của CTCP Dược Trung Ương Mediplantex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến vào thứ 5 ngày 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời Công ty sẽ thông báo trên website: mediplantex.com.vn
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng quản trị về Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Báo cáo cùa Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022;
+ Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
+ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty;
+ Báo cáo tiến độ thực hiện Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.


Theo HNX

Các tin khác
MED: Nghị quyết HĐQT v/v phân phối cp không chào bán hết trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
MED: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông năm 2022
MED: Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
MED: Quyết định của UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn thời gian phân phối chứng khoán
MED: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Bắc Giang
MED: Nghị quyết HĐQT xin gia hạn thời gian phân phối cp chào bán ra công chúng
MED: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp
MED: 14.12.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (3.000 đ/cp), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:1)
MED: Thông báo ngày ĐKCC để trả cổ tức năm 2020 và thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cổ phiếu ra công chúng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.