MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 24/11/2022, 07:07
MDA

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (UpCOM)

Giá hiện tại: MDA 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
MDA: Ông Đào Đình Đức - Phó Giám đốc đăng ký mua 9.200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Đình Đức
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: MDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4.400 CP (tỷ lệ 0,37%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 9.200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: mua tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 30/11/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/12/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA: 3.11.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
MDA: CBTT về việc chốt danh sách tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
MDA: Đơn từ nhiệm Trưởng BKS của ông Dương Minh Đức
MDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
MDA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
MDA: Ông Đào Đình Đức - Phó Giám đốc đã bán 36.000 CP
MDA: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Kim Liên đã mua 67.200 CP
MDA: Ông Đào Đình Đức - Phó Giám đốc đăng ký bán 36.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.