MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 07/06/2022, 07:02
MDA

 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đông Anh (UpCOM)

Giá hiện tại: MDA 9.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MDA: Cổ đông lớn Nguyễn Thị Kim Liên đã mua 67.200 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Kim Liên
- Mã chứng khoán: MDA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 118.900 CP (tỷ lệ 9,91%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 67.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 186.100 CP (tỷ lệ 15,51%)
- Lý do thay đổi sở hữu: mua để tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 02/06/2022.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
MDA: Ông Đào Đình Đức - Phó Giám đốc đăng ký bán 36.000 CP
MDA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MDA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MDA: 21.3.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MDA: Công bố thông tin Đơn từ nhiệm Thành viên BKS của bà Hoàng Thị Hiến
MDA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
MDA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
MDA: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
MDA: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 2021
MDA: Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.