MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 10/05/2022, 08:20
MAS

 Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (HNX)

Giá hiện tại: MAS 33.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MAS: 23.5.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MAS của CTCP Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường công ty
          - Nội dung họp: + Thảo luận và thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua chủ trương tái cơ cấu các Trung tâm dạy nghề;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
MAS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2022
MAS: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
MAS: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 lần 1
MAS: Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
MAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MAS: 5.4.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MAS: Thông báo dỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu MAS
MAS: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ năm 2022
MAS: Giải trình cổ phiếu MAS bị đưa vào diện kiểm soát
MAS: Giải trình mức lỗ tại Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.