TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VNM - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
08/08/2022 72.2 (-0.55 %)    2,905  4,223,000  1,454   2,400  4,164,700  1,735   58,300
05/08/2022 72.6 (-0.95 %)    3,250  3,173,600  976   2,140  3,965,100  1,853   -791,500
04/08/2022 73.3 (-0.14 %)    2,303  4,020,000  1,746   2,494  3,854,700  1,546   165,300
03/08/2022 73.4 (0.00 %)    2,434  5,822,200  2,392   2,227  5,270,000  2,366   552,200
02/08/2022 73.4 (-0.14 %)    3,928  4,617,600  1,176   3,205  5,117,100  1,597   -499,500
01/08/2022 73.5 (0.96 %)    3,485  3,994,000  1,146   2,064  3,592,500  1,741   401,500
29/07/2022 72.8 (0.28 %)    4,173  3,925,000  941   3,431  5,087,200  1,483   -1,162,200
28/07/2022 72.6 (0.55 %)    1,854  2,279,200  1,229   1,838  2,699,900  1,469   -420,700
27/07/2022 72.2 (0.28 %)    2,213  1,755,600  793   1,594  2,500,800  1,569   -745,200
26/07/2022 72 (-1.23 %)    1,894  1,774,800  937   4,141  3,054,400  738   -1,279,600
25/07/2022 72.9 (1.25 %)    1,363  2,559,500  1,878   1,767  2,650,200  1,500   -90,700
22/07/2022 72 (-1.64 %)    1,426  1,194,000  837   1,494  2,246,800  1,504   -1,052,800
21/07/2022 73.2 (0.27 %)    1,923  2,530,400  1,316   2,668  4,029,200  1,510   -1,498,800
20/07/2022 73 (0.27 %)    NaN   NaN   0
19/07/2022 72.8 (1.53 %)    1,975  2,285,100  1,157   2,320  3,270,300  1,410   -985,200
18/07/2022 71.7 (0.14 %)    1,575  1,747,600  1,110   1,616  2,440,200  1,510   -692,600
15/07/2022 71.6 (-1.10 %)    1,849  2,234,700  1,209   1,962  3,486,000  1,777   -1,251,300
14/07/2022 72.4 (-0.14 %)    1,350  1,858,100  1,376   1,918  2,880,000  1,502   -1,021,900
13/07/2022 72.5 (-1.09 %)    1,738  2,039,700  1,174   2,129  3,422,100  1,607   -1,382,400
12/07/2022 73.3 (0.41 %)    1,642  1,716,200  1,045   2,471  3,058,500  1,238   -1,342,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.