MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK VGC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
01/06/2023 41.5 (4.53 %)    3,013  6,686,600  2,219   1,672  4,670,600  2,793   2,016,000
31/05/2023 39.7 (-0.50 %)    2,176  3,364,300  1,546   1,132  3,513,000  3,103   -148,700
30/05/2023 40.9 (1.74 %)    1,891  3,263,200  1,726   1,818  3,494,100  1,922   -230,900
29/05/2023 40.2 (6.91 %)    2,547  6,780,300  2,662   2,460  4,839,200  1,967   1,941,100
26/05/2023 37.6 (1.62 %)    1,511  2,409,200  1,594   1,270  2,895,000  2,280   -485,800
25/05/2023 37 (1.37 %)    1,154  1,592,200  1,380   1,051  2,049,000  1,950   -456,800
24/05/2023 36.5 (-2.41 %)    1,247  1,541,800  1,236   762  1,929,900  2,533   -388,100
23/05/2023 37.4 (-1.58 %)    2,153  3,488,300  1,620   1,403  2,879,000  2,052   609,300
22/05/2023 38 (2.15 %)    913  2,078,200  2,276   1,429  2,593,100  1,815   -514,900
19/05/2023 37.2 (0.81 %)    935  1,815,800  1,942   1,146  1,851,000  1,615   -35,200
18/05/2023 36.85 (2.93 %)    1,132  2,498,000  2,207   1,446  2,723,200  1,883   -225,200
17/05/2023 35.8 (-2.98 %)    1,858  2,382,300  1,282   1,177  2,549,200  2,166   -166,900
16/05/2023 36.9 (0.82 %)    2,362  2,396,200  1,014   1,239  2,210,800  1,784   185,400
15/05/2023 36.55 (-3.82 %)    1,718  2,629,900  1,531   2,357  3,259,400  1,383   -629,500
12/05/2023 37.95 (2.57 %)    1,599  3,787,700  2,369   2,458  3,914,100  1,592   -126,400
11/05/2023 37 (-0.27 %)    1,617  2,831,700  1,751   2,028  3,468,600  1,710   -636,900
10/05/2023 37.1 (5.70 %)    1,809  4,760,200  2,631   2,743  4,142,000  1,510   618,200
09/05/2023 35.05 (-0.71 %)    1,553  1,963,000  1,264   1,621  2,713,600  1,674   -750,600
08/05/2023 35.25 (2.17 %)    2,750  2,355,900  857   1,609  2,565,300  1,594   -209,400
05/05/2023 34.5 (2.99 %)    1,686  2,840,200  1,685   1,980  3,033,700  1,532   -193,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.