MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK VGC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 41.50  41.50  0.00 (0.00 %)    2,779,200  115,093,000,000  42.00  42.45  40.90 
01/06/2023 41.50  41.50  1.80 (4.53 %)    3,752,000  150,766,000,000  39.70  41.50  39.20 
31/05/2023 39.70  39.70  -0.20 (-0.50 %)    2,063,100  82,101,000,000  40.10  40.30  39.40 
30/05/2023 39.90  40.90  0.70 (1.74 %)    1,763,600  71,657,000,000  40.90  41.40  40.05 
29/05/2023 39.22  40.20  2.60 (6.91 %)    3,388,500  134,219,000,000  38.10  40.20  37.90 
26/05/2023 36.68  37.60  0.60 (1.62 %)    1,234,000  46,213,000,000  37.25  37.95  36.90 
25/05/2023 36.10  37.00  0.50 (1.37 %)    740,300  27,427,000,000  36.45  37.50  36.40 
24/05/2023 35.61  36.50  -0.90 (-2.41 %)    818,200  30,230,000,000  37.40  37.60  36.50 
23/05/2023 36.49  37.40  -0.60 (-1.58 %)    1,268,500  47,386,000,000  38.00  38.40  35.35 
22/05/2023 37.07  38.00  0.80 (2.15 %)    996,100  37,746,000,000  38.00  38.40  37.25 
19/05/2023 36.29  37.20  0.30 (0.81 %)    783,800  28,998,000,000  36.95  37.40  36.50 
18/05/2023 35.95  36.85  1.05 (2.93 %)    1,364,100  50,220,000,000  36.10  37.30  35.85 
17/05/2023 34.93  35.80  -1.10 (-2.98 %)    1,386,900  50,284,000,000  37.20  37.20  35.60 
16/05/2023 36.00  36.90  0.30 (0.82 %)    1,208,100  44,619,000,000  36.95  37.40  36.55 
15/05/2023 35.66  36.55  -1.45 (-3.82 %)    1,805,900  67,353,000,000  38.25  38.35  36.50 
12/05/2023 37.02  37.95  0.95 (2.57 %)    1,844,000  70,027,000,000  37.00  38.80  36.70 
11/05/2023 36.10  37.00  -0.10 (-0.27 %)    1,653,900  61,356,000,000  37.50  37.50  36.90 
10/05/2023 36.19  37.10  2.00 (5.70 %)    2,658,300  96,787,000,000  35.05  37.20  35.05 
09/05/2023 34.19  35.05  -0.25 (-0.71 %)    1,274,500  44,863,000,000  35.50  35.80  34.80 
08/05/2023 34.39  35.25  0.75 (2.17 %)    993,400  35,105,000,000  35.00  35.75  35.00 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.