MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK UCT - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
08/06/2023 6.5 (0.00 %)    500  250   NaN   500
07/06/2023 6.5 (0.00 %)    500  500   NaN   500
06/06/2023 6.5 (0.00 %)    1,200  600   NaN   1,200
05/06/2023 6.5 (0.00 %)    2,500  625   NaN   2,500
02/06/2023 6.5 (-38.10 %)    300  300   600  300   -300
01/06/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
31/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
30/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
29/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
26/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
25/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
24/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
23/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   500  500   -500
22/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
19/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
18/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   200  200   -200
17/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
16/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
15/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
12/05/2023 10.5 (0.00 %)    NaN   NaN   0
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.