TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TVS - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 -100  -3,100,000  31 (3.16 %)    100  3,100,000  20,899,249   
04/10/2022 4,591  137,959,550  30.05 (-3.06 %)    4,600  138,230,000  270,450  20,899,249   
03/10/2022 2,200  68,200,000  31 (-2.21 %)    2,200  68,200,000  20,903,849   
30/09/2022 100  3,170,000  31.7 (-0.94 %)    100  3,170,000  20,906,049   
29/09/2022 30,000  960,000,000  32 (0.63 %)    30,000  960,000,000  20,906,149   
28/09/2022 70,000  2,226,000,000  31.8 (0.00 %)    70,000  2,226,000,000  20,936,149   
27/09/2022 100  3,180,000  31.8 (0.32 %)    100  3,180,000  21,006,149   
26/09/2022 65,000  2,060,500,000  31.7 (-0.94 %)    65,000  2,060,500,000  20,941,249   
23/09/2022 100  3,200,000  32 (0.00 %)    100  3,200,000  21,006,249   
22/09/2022 -65,000  -2,080,000,000  32 (0.00 %)    65,000  2,080,000,000  21,006,349   
21/09/2022 -25,360,000  32 (0.63 %)    25,360,000  21,006,349   
20/09/2022 -25,360,000  31.8 (0.63 %)    25,360,000  21,006,349   
19/09/2022 -25,360,000  31.6 (-0.32 %)    25,360,000  21,006,341   
16/09/2022 -25,360,000  31.7 (-0.63 %)    25,360,000  21,006,341   
15/09/2022 -8  -25,360,000  31.9 (-0.31 %)    25,360,000  21,006,341   
14/09/2022 -25,360,000  32 (0.31 %)    25,360,000  21,005,641   
13/09/2022 -25,360,000  31.9 (0.00 %)    25,360,000  21,004,841   
12/09/2022 -700  -25,360,000  31.9 (0.63 %)    700  25,360,000  21,002,341   
09/09/2022 -800  -25,360,000  31.7 (0.32 %)    800  25,360,000  20,997,641   
08/09/2022 -2,500  -79,000,000  31.6 (-0.94 %)    2,500  79,000,000  20,969,741   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.