TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TV2 - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/10/2022 3,500  143,325,000  40.95 (2.63 %)    3,700  151,515,000  200  8,190,000  326,768   
04/10/2022 2,500  99,750,000  39.9 (-3.86 %)    4,000  159,600,000  1,500  59,850,000  328,468   
03/10/2022 1,500  62,250,000  41.5 (-3.04 %)    3,000  124,500,000  1,500  62,250,000  326,434   
30/09/2022 8,200  350,960,000  42.8 (0.00 %)    10,200  436,560,000  2,000  85,600,000  326,634   
29/09/2022 3,366  144,064,800  42.8 (0.71 %)    9,400  402,320,000  6,034  258,255,200  334,434   
28/09/2022 -1,200  -50,940,000  42.45 (-0.82 %)    1,600  67,920,000  2,800  118,860,000  340,634   
27/09/2022 -2,100  -89,880,000  42.8 (0.47 %)    300  12,840,000  2,400  102,720,000  340,234   
26/09/2022 -2,300  -97,980,000  42.6 (-3.18 %)    900  38,340,000  3,200  136,320,000  337,834   
23/09/2022 5,500  242,000,000  44 (-0.90 %)    7,500  330,000,000  2,000  88,000,000  337,334   
22/09/2022 -2,600  -115,440,000  44.4 (-0.45 %)    100  4,440,000  2,700  119,880,000  343,534   
21/09/2022 35,300  1,574,380,000  44.6 (1.36 %)    36,700  1,636,820,000  1,400  62,440,000  339,634   
20/09/2022 -900  -39,600,000  44 (0.00 %)    400  17,600,000  1,300  57,200,000  373,734   
19/09/2022 14,700  646,800,000  44 (-4.76 %)    18,700  822,800,000  4,000  176,000,000  372,884   
16/09/2022 4,000  184,600,000  46.15 (-1.39 %)    6,600  304,590,000  2,600  119,990,000  391,384   
15/09/2022 -955  61,100,000  46.8 (-0.43 %)    295  70,500,000  1,250  9,400,000  387,767   
14/09/2022 1,300  972,771,800  47 (-0.84 %)    1,500  1,215,610,000  200  242,838,200  387,977   
13/09/2022 96,208  972,771,800  47.35 (2.93 %)    106,400  1,215,610,000  10,192  242,838,200  386,777   
12/09/2022 -85  50,600,000  45.95 (-0.11 %)    174,800,000  85  124,200,000  491,677   
09/09/2022 1,100  50,600,000  46 (0.44 %)    3,800  174,800,000  2,700  124,200,000  486,977   
08/09/2022 7,000  320,250,000  45.75 (-0.54 %)    8,500  388,875,000  1,500  68,625,000  489,177   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.