TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK TDH - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
27/09/2022 -1,064,000  5.4 (1.50 %)    1,064,000  53,891,081   
26/09/2022 -200  -1,064,000  5.32 (-6.67 %)    200  1,064,000  53,891,081   
23/09/2022 1,142,000  5.7 (-0.18 %)    1,142,000  53,891,081   
22/09/2022 200  1,142,000  5.71 (0.53 %)    200  1,142,000  53,891,081   
21/09/2022 3,920,000  5.68 (0.53 %)    3,920,000  53,891,281   
20/09/2022 3,920,000  5.65 (0.89 %)    3,920,000  53,888,781   
19/09/2022 700  3,920,000  5.6 (-3.45 %)    700  3,920,000  53,888,540   
16/09/2022 -2,500  -14,500,000  5.8 (-1.69 %)    2,500  14,500,000  53,889,240   
15/09/2022 -241  19,758,000  5.9 (1.72 %)    21,360,000  241  1,602,000  53,888,540   
14/09/2022 19,758,000  5.8 (-1.69 %)    21,360,000  1,602,000  53,888,522   
13/09/2022 -700  19,758,000  5.9 (-3.28 %)    21,360,000  700  1,602,000  53,888,522   
12/09/2022 -18  19,758,000  6.1 (3.39 %)    21,360,000  18  1,602,000  53,888,522   
09/09/2022 19,758,000  5.85 (4.46 %)    21,360,000  1,602,000  53,888,522   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.