TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK SHB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/06/2022 13.65 (1.11 %)    1,345  6,969,100  5,181   2,486  9,241,400  3,717   -2,272,300
24/06/2022 13.5 (-0.74 %)    1,536  8,103,000  5,275   2,626  11,082,600  4,220   -2,979,600
23/06/2022 13.55 (2.65 %)    1,614  7,447,300  4,614   2,210  9,340,200  4,226   -1,892,900
22/06/2022 13.2 (2.33 %)    2,175  8,978,700  4,128   2,828  10,603,400  3,749   -1,624,700
21/06/2022 12.9 (-3.73 %)    2,271  6,866,100  3,023   1,911  8,755,900  4,582   -1,889,800
20/06/2022 13.35 (2.69 %)    2,371  20,478,200  8,637   4,658  20,802,300  4,466   -324,100
17/06/2022 12.95 (-2.63 %)    4,300  19,509,400  4,537   2,645  23,855,400  9,019   -4,346,000
16/06/2022 13.3 (0.00 %)    1,974  6,648,200  3,368   1,777  8,561,300  4,818   -1,913,100
15/06/2022 13.25 (-2.57 %)    3,417  10,018,700  2,932   2,732  11,080,600  4,056   -1,061,900
14/06/2022 13.6 (0.74 %)    3,578  13,740,500  3,840   3,092  11,456,000  3,705   2,284,500
13/06/2022 13.5 (-5.59 %)    4,812  16,827,700  3,497   2,876  18,998,900  6,606   -2,171,200
10/06/2022 14.3 (-2.72 %)    2,758  11,600,000  4,206   3,045  14,837,300  4,873   -3,237,300
09/06/2022 14.65 (0.34 %)    2,202  8,266,500  3,754   3,179  13,701,800  4,310   -5,435,300
08/06/2022 14.6 (6.57 %)    3,634  16,344,300  4,498   2,549  10,536,900  4,134   5,807,400
07/06/2022 13.65 (-3.19 %)    6,056  17,241,500  2,847   2,639  17,876,900  6,774   -635,400
06/06/2022 14.05 (-3.10 %)    4,362  11,865,700  2,720   2,174  13,440,100  6,182   -1,574,400
03/06/2022 14.45 (-1.03 %)    3,850  10,240,800  2,660   2,118  11,134,100  5,257   -893,300
02/06/2022 14.6 (-2.01 %)    3,324  12,003,800  3,611   2,666  14,625,300  5,486   -2,621,500
01/06/2022 14.85 (0.34 %)    2,801  11,725,700  4,186   3,299  12,788,000  3,876   -1,062,300
31/05/2022 14.8 (-2.63 %)    5,531  17,198,500  3,109   3,002  18,504,000  6,164   -1,305,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.