TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PXL - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
26/09/2022 9.693 (-4.97 %)    40,445,203  0.11% 
23/09/2022 600  6,120,000  10.167 (0.66 %)    600  6,120,000  40,445,203  0.11% 
22/09/2022 10.08 (1.82 %)    40,445,803  0.11% 
21/09/2022 9.946 (0.46 %)    40,445,803  0.11% 
20/09/2022 10.1 (0.00 %)    40,445,803  0.11% 
15/09/2022 11.1 (0.91 %)    40,446,103  0.11% 
14/09/2022 200  2,180,000  11.3 (0.89 %)    200  2,180,000  40,446,103  0.11% 
13/09/2022 11.1 (-4.31 %)    40,446,303  0.11% 
12/09/2022 11.6 (1.75 %)    40,446,303  0.11% 
09/09/2022 11.8 (2.61 %)    40,446,303  0.11% 
08/09/2022 700  7,980,000  11.2 (-8.20 %)    700  7,980,000  40,436,203  0.12% 
07/09/2022 11.7 (-9.30 %)    40,435,903  0.12% 
06/09/2022 -10,100  -132,310,000  12.7 (2.42 %)    10,100  132,310,000  40,435,903  0.12% 
05/09/2022 -1,000  -12,200,000  12.6 (3.28 %)    1,000  12,200,000  40,435,903  0.12% 
31/08/2022 12.4 (0.00 %)    40,434,203  0.12% 
30/08/2022 12.2 (-1.61 %)    40,434,203  0.12% 
29/08/2022 -1,700  -20,570,000  12.6 (7.69 %)    1,700  20,570,000  40,434,203  0.12% 
26/08/2022 1,000  11,740,000  11.8 (-3.28 %)    1,000  11,740,000  40,434,203  0.12% 
25/08/2022 12.2 (0.83 %)    40,434,903  0.12% 
24/08/2022 1,300  15,600,000  12.2 (-2.40 %)    1,600  19,290,000  300  3,690,000  40,434,903  0.12% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.