TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK PVT - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
05/07/2022 341,300  6,911,325,000  20.25 (-1.22 %)    343,700  6,959,925,000  2,400  48,600,000  116,644,082   
04/07/2022 23,100  477,015,000  20.5 (0.00 %)    23,500  485,275,000  400  8,260,000  116,985,382  12.85% 
01/07/2022 119,900  2,457,950,000  20.5 (1.49 %)    151,700  3,109,850,000  31,800  651,900,000  117,008,482  12.85% 
30/06/2022 464,600  9,384,920,000  20.2 (-6.05 %)    518,900  10,481,780,000  54,300  1,096,860,000  117,107,482  12.82% 
29/06/2022 347,300  7,427,520,000  21.5 (2.38 %)    400,000  8,532,060,000  52,700  1,104,540,000  117,590,282  12.67% 
28/06/2022 304,500  6,394,500,000  21 (3.96 %)    340,600  7,152,600,000  36,100  758,100,000  117,888,282  12.58% 
27/06/2022 -44,300  -889,745,000  20.15 (4.95 %)    57,700  1,162,605,000  102,000  2,052,350,000  118,158,582  12.49% 
24/06/2022 -68,300  -1,311,360,000  19.2 (-2.54 %)    2,000  38,400,000  70,300  1,349,760,000  118,200,982  12.48% 
23/06/2022 413,000  8,136,100,000  19.7 (6.49 %)    428,300  8,437,510,000  15,300  301,410,000  118,155,982  12.49% 
22/06/2022 303,000  5,605,500,000  18.5 (-7.04 %)    350,000  6,475,000,000  47,000  869,500,000  118,548,282  12.37% 
21/06/2022 1,391,900  27,629,215,000  19.85 (-0.75 %)    1,427,900  28,343,815,000  36,000  714,600,000  118,693,382  12.33% 
20/06/2022 -77,900  -1,624,835,000  19.95 (-6.78 %)    127,000  2,610,125,000  204,900  4,234,960,000  119,938,282  11.94% 
17/06/2022 471,700  10,094,380,000  21.4 (1.42 %)    654,700  14,010,580,000  183,000  3,916,200,000  119,993,182  11.93% 
16/06/2022 540,900  11,385,945,000  21.05 (3.19 %)    613,000  12,903,650,000  72,100  1,517,705,000  120,632,182  11.73% 
15/06/2022 346,600  7,053,310,000  20.35 (-3.10 %)    362,300  7,372,805,000  15,700  319,495,000  120,846,282  11.66% 
14/06/2022 131,900  2,769,900,000  21 (2.94 %)    530,800  11,146,800,000  398,900  8,376,900,000  120,521,582  11.76% 
13/06/2022 -17,600  -358,160,000  20.35 (-7.08 %)    669,400  13,622,290,000  687,000  13,980,450,000  120,431,182  11.79% 
10/06/2022 -570,900  -12,474,165,000  21.85 (-7.02 %)    50,300  1,099,055,000  621,200  13,573,220,000  121,041,782  11.60% 
09/06/2022 1,001,700  23,489,865,000  23.45 (0.64 %)    1,060,500  24,868,725,000  58,800  1,378,860,000  120,536,482  11.76% 
08/06/2022 -147,300  -3,432,090,000  23.3 (0.00 %)    408,300  9,513,390,000  555,600  12,945,480,000  121,155,382  11.57% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.