TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK OGC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/09/2022 14.25 (0.00 %)    360  1,326,000  3,683   246  979,700  3,983   346,300
26/09/2022 14.25 (-6.86 %)    424  1,298,300  3,062   396  3,168,900  8,002   -1,870,600
23/09/2022 15.3 (-3.77 %)    662  1,713,900  2,589   397  2,344,100  5,905   -630,200
22/09/2022 15.9 (2.91 %)    637  4,364,200  6,851   847  3,253,200  3,841   1,111,000
21/09/2022 15.45 (1.98 %)    393  1,705,800  4,340   422  1,575,500  3,733   130,300
20/09/2022 15.15 (0.33 %)    305  1,001,100  3,282   254  987,300  3,887   13,800
19/09/2022 15.05 (-0.99 %)    475  2,183,200  4,596   379  1,884,700  4,973   298,500
16/09/2022 15.2 (-1.94 %)    405  1,888,000  4,662   413  2,199,500  5,326   -311,500
15/09/2022 15.5 (1.97 %)    503  2,979,500  5,923   744  3,137,200  4,217   -157,700
14/09/2022 15.2 (-4.40 %)    117  604,600  5,168   187  730,300  3,905   -125,700
13/09/2022 15.85 (0.96 %)    337  2,250,700  6,679   509  2,369,200  4,655   -118,500
12/09/2022 15.7 (1.95 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 15.4 (-0.65 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 15.45 (6.55 %)    813  4,592,200  5,648   693  2,839,200  4,097   1,753,000
07/09/2022 14.5 (-5.84 %)    607  3,229,900  5,321   686  3,364,600  4,905   -134,700
06/09/2022 15.4 (-0.65 %)    649  5,656,500  8,716   705  3,084,200  4,375   2,572,300
05/09/2022 15.5 (6.16 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 14.6 (6.57 %)    924  4,956,200  5,364   788  5,084,900  6,453   -128,700
30/08/2022 13.65 (5.00 %)    316  2,055,400  6,504   447  1,838,700  4,113   216,700
29/08/2022 13 (-2.99 %)    287  1,125,900  3,923   260  1,023,700  3,937   102,200
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.