MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK OCB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
02/06/2023 6,612,690  12,200,413,050  18.45 (2.50 %)    7,395,690  13,645,048,050  783,000  1,444,635,000     
29/05/2023 -57,700  -973,450,000  16.95 (0.89 %)    38,100  643,365,000  95,800  1,616,815,000  11,985,826  21.13% 
26/05/2023 15,920  267,456,000  16.8 (0.60 %)    15,920  267,456,000  11,928,126  21.13% 
25/05/2023 -48,300  -806,610,000  16.7 (-1.18 %)    24,700  412,490,000  73,000  1,219,100,000  11,898,046  21.13% 
24/05/2023 -67,700  -1,147,935,000  16.85 (-0.88 %)    16,300  276,315,000  84,000  1,424,250,000  11,872,326  21.13% 
23/05/2023 -63,200  -1,081,520,000  17 (-1.16 %)    11,500  196,875,000  74,700  1,278,395,000  11,804,626  21.14% 
22/05/2023 -39,900  -680,640,000  17.2 (1.18 %)    22,500  384,960,000  62,400  1,065,600,000  11,741,426  21.14% 
19/05/2023 -78,500  -1,329,605,000  17 (0.00 %)    12,500  212,715,000  91,000  1,542,320,000  11,673,926  21.15% 
18/05/2023 6,300  107,100,000  17 (0.00 %)    96,300  1,637,100,000  90,000  1,530,000,000  11,107,276  21.19% 
17/05/2023 -40,900  -694,510,000  17 (-0.58 %)    11,600  197,970,000  52,500  892,480,000  11,113,576  21.19% 
16/05/2023 -21,200  -363,215,000  17.05 (0.29 %)    31,800  542,785,000  53,000  906,000,000  11,072,676  21.19% 
15/05/2023 -891,000  -15,205,710,000  17 (3.03 %)    22,700  388,270,000  913,700  15,593,980,000  11,051,476  21.19% 
12/05/2023 -307,800  -5,052,780,000  16.5 (0.00 %)    26,200  429,610,000  334,000  5,482,390,000  10,160,476  21.26% 
11/05/2023 -348,000  -5,757,790,000  16.5 (1.23 %)    23,000  381,365,000  371,000  6,139,155,000  9,981,776  21.27% 
10/05/2023 -214,900  -3,443,785,000  16.25 (2.20 %)    5,500  89,075,000  220,400  3,532,860,000  9,990,176  21.27% 
09/05/2023 -103,300  -1,645,205,000  15.85 (-0.94 %)    700  11,095,000  104,000  1,656,300,000  9,775,276  21.29% 
08/05/2023 -143,000  -2,263,940,000  15.95 (1.27 %)    3,500  55,825,000  146,500  2,319,765,000  9,694,076  21.29% 
05/05/2023 -95,100  -1,502,305,000  0 (0.00 %)    5,800  91,390,000  100,900  1,593,695,000  9,574,496  21.30% 
04/05/2023 -120,800  -1,919,470,000  0 (0.00 %)    2,300  36,570,000  123,100  1,956,040,000  9,395,244  21.31% 
28/04/2023 -51,900  -831,120,000  0 (0.00 %)    2,400  38,730,000  54,300  869,850,000  9,339,544  21.32% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.