MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK MBB - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
07/12/2022 17.3 (-2.26 %)    7,996  26,314,500  3,291   5,553  22,242,200  4,005   4,072,300
06/12/2022 17.7 (-6.84 %)    11,546  29,575,900  2,562   8,746  47,300,600  5,408   -17,724,700
05/12/2022 19 (1.06 %)    7,693  36,070,200  4,689   8,162  36,147,300  4,429   -77,100
02/12/2022 18.8 (5.62 %)    7,284  32,338,600  4,440   9,052  28,768,100  3,178   3,570,500
01/12/2022 17.8 (2.30 %)    9,008  43,727,000  4,854   13,274  43,827,300  3,302   -100,300
30/11/2022 17.4 (1.16 %)    5,140  22,514,600  4,380   7,600  25,158,800  3,310   -2,644,200
29/11/2022 17.2 (0.00 %)    7,312  27,995,000  3,829   8,310  31,191,800  3,754   -3,196,800
28/11/2022 17.2 (6.17 %)    7,059  31,633,900  4,481   8,016  27,831,500  3,472   3,802,400
25/11/2022 16.2 (3.18 %)    4,213  24,551,300  5,828   5,155  19,218,000  3,728   5,333,300
24/11/2022 15.7 (0.00 %)    4,638  12,496,700  2,694   3,456  13,791,700  3,991   -1,295,000
23/11/2022 15.7 (-0.63 %)    3,271  15,860,200  4,849   4,859  17,102,900  3,520   -1,242,700
22/11/2022 15.8 (0.64 %)    6,305  31,313,900  4,967   6,895  24,210,600  3,511   7,103,300
21/11/2022 15.7 (0.00 %)    5,462  22,153,200  4,056   5,049  20,149,500  3,991   2,003,700
18/11/2022 15.7 (0.00 %)    6,999  23,716,200  3,389   8,104  25,255,600  3,116   -1,539,400
17/11/2022 15.7 (3.97 %)    7,323  24,858,800  3,395   6,626  25,417,900  3,836   -559,100
16/11/2022 15.1 (6.71 %)    10,741  46,000,800  4,283   6,617  31,947,000  4,828   14,053,800
15/11/2022 14.15 (-6.91 %)    11,956  27,847,800  2,329   6,409  36,746,300  5,734   -8,898,500
14/11/2022 15.2 (-5.00 %)    9,128  21,097,800  2,311   4,681  19,868,000  4,244   1,229,800
11/11/2022 16 (1.27 %)    6,202  20,577,000  3,318   5,940  20,818,500  3,505   -241,500
10/11/2022 15.8 (-7.06 %)    11,784  24,301,500  2,062   4,976  30,780,400  6,186   -6,478,900
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.