MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK KDH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 29.4 (-1.01 %)       
31/05/2023 416,000  1,241,760,000  29.7 (-1.33 %)    564,000  1,683,540,000  148,000  441,780,000     
29/05/2023 213,900  6,408,290,000  29.95 (0.50 %)    301,700  9,034,410,000  87,800  2,626,120,000  92,070,185  37.58% 
26/05/2023 -53,500  -1,594,300,000  29.8 (1.36 %)    1,194,600  35,599,080,000  1,248,100  37,193,380,000  92,284,085  37.13% 
25/05/2023 -21,000  -617,400,000  29.4 (0.34 %)    585,200  17,204,880,000  606,200  17,822,280,000  92,307,885  37.12% 
24/05/2023 267,700  7,808,645,000  29.25 (0.17 %)    990,500  28,904,820,000  722,800  21,096,175,000  93,090,385  37.43% 
23/05/2023 -57,600  -1,711,315,000  29.2 (-1.35 %)    661,500  19,401,900,000  719,100  21,113,215,000  93,358,085  37.39% 
22/05/2023 -212,300  -6,209,340,000  29.6 (0.34 %)    300,100  8,840,050,000  512,400  15,049,390,000  93,300,485  36.98% 
19/05/2023 544,800  16,029,650,000  29.45 (0.51 %)    573,900  16,880,155,000  29,100  850,505,000  93,550,585  36.95% 
18/05/2023 1,062,600  31,134,180,000  29.3 (2.81 %)    1,112,600  32,599,180,000  50,000  1,465,000,000  94,243,195   
17/05/2023 233,100  6,622,910,000  28.5 (-3.39 %)    510,100  14,726,455,000  277,000  8,103,545,000  95,305,795  37.12% 
16/05/2023 -161,600  -4,798,930,000  29.45 (-1.17 %)    330,100  9,758,270,000  491,700  14,557,200,000  95,538,895  37.09% 
15/05/2023 137,000  4,060,640,000  29.8 (-1.65 %)    343,100  10,262,090,000  206,100  6,201,450,000  95,377,295  37.11% 
12/05/2023 657,400  19,785,055,000  30.3 (1.00 %)    723,500  21,765,435,000  66,100  1,980,380,000  95,514,295  36.68% 
11/05/2023 46,800  1,403,080,000  29.95 (0.50 %)    111,800  3,354,080,000  65,000  1,951,000,000  95,893,895  36.62% 
10/05/2023 -30,500  -904,645,000  29.8 (1.02 %)    415,900  12,381,885,000  446,400  13,286,530,000  95,910,795  37.03% 
09/05/2023 -124,400  -3,695,315,000  29.5 (-1.67 %)    10,500  311,350,000  134,900  4,006,665,000  95,880,295  36.62% 
08/05/2023 -79,400  -2,402,315,000  29.95 (-0.83 %)    339,500  10,199,415,000  418,900  12,601,730,000  95,627,668  36.66% 
05/05/2023 130,900  3,934,950,000  30.2 (-0.82 %)    410,000  12,358,545,000  279,100  8,423,595,000  95,427,358  36.69% 
04/05/2023 582,600  17,567,375,000  0 (0.00 %)    1,122,400  33,782,390,000  539,800  16,215,015,000  96,343,058  36.97% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.