MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK KDH - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
02/06/2023 29.40  29.40  0.00 (0.00 %)    2,183,900  64,116,000,000  29.50  29.60  29.20 
01/06/2023 29.40  29.40  -0.30 (-1.01 %)    1,601,000  47,164,000,000  29.70  29.80  29.20 
31/05/2023 29.70  29.70  -0.40 (-1.33 %)    1,441,600  43,159,000,000  30.10  30.20  29.65 
30/05/2023 30.10  30.10  0.10 (0.33 %)    2,561,500  77,291,000,000  30.00  30.55  29.90 
29/05/2023 29.95  29.95  0.15 (0.50 %)    1,419,800  42,493,000,000  30.00  30.05  29.85 
26/05/2023 29.80  29.80  0.40 (1.36 %)    3,206,700  95,760,000,000  515,000  15,316,700,000  29.50  30.15  29.50 
25/05/2023 29.40  29.40  0.10 (0.34 %)    1,800,600  52,448,000,000  29.20  29.40  28.95 
24/05/2023 29.25  29.25  0.05 (0.17 %)    1,677,200  48,940,000,000  1,950,000  56,992,500,000  29.30  29.30  29.05 
23/05/2023 29.20  29.20  -0.40 (-1.35 %)    1,808,900  53,079,000,000  1,300,000  38,220,000,000  29.60  29.60  29.05 
22/05/2023 29.60  29.60  0.10 (0.34 %)    1,331,700  39,153,000,000  1,200,000  35,375,000,000  29.45  29.60  29.20 
19/05/2023 29.45  29.45  0.15 (0.51 %)    1,136,500  33,415,000,000  765,000  22,551,000,000  29.30  29.60  29.05 
18/05/2023 29.30  29.30  0.80 (2.81 %)    2,353,200  68,434,000,000  2,000,000  58,600,000,000  28.55  29.55  28.55 
17/05/2023 28.50  28.50  -1.00 (-3.39 %)    1,858,500  53,769,000,000  918,200  26,878,526,000  29.45  29.45  28.45 
16/05/2023 29.45  29.45  -0.35 (-1.17 %)    1,622,400  47,972,000,000  2,019,960  59,939,026,000  29.80  29.85  29.20 
15/05/2023 29.80  29.80  -0.50 (-1.65 %)    1,480,300  44,419,000,000  819,900  24,597,000,000  30.40  30.40  29.70 
12/05/2023 30.30  30.30  0.30 (1.00 %)    2,014,500  60,483,000,000  29.95  30.40  29.80 
11/05/2023 29.95  29.95  0.15 (0.50 %)    1,452,000  43,548,000,000  29.80  30.15  29.80 
10/05/2023 29.80  29.80  0.30 (1.02 %)    1,812,500  53,932,000,000  29.55  29.95  29.50 
09/05/2023 29.50  29.50  -0.50 (-1.67 %)    763,600  22,621,000,000  29.95  29.95  29.40 
08/05/2023 29.95  29.95  -0.25 (-0.83 %)    1,608,800  48,354,000,000  30.20  30.35  29.85 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.