MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK IJC - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 14.60  14.60  -0.10 (-0.68 %)    2,853,200  41,717,000,000  14.60  14.75  14.50 
31/05/2023 14.70  14.70  0.00 (0.00 %)    3,243,600  47,627,000,000  14.65  14.85  14.55 
30/05/2023 14.65  14.65  0.05 (0.34 %)    2,770,200  40,536,000,000  14.75  14.90  14.50 
29/05/2023 14.60  14.60  0.30 (2.10 %)    5,189,600  76,214,000,000  14.50  14.90  14.40 
26/05/2023 14.30  14.30  0.00 (0.00 %)    2,321,700  33,256,000,000  14.40  14.45  14.25 
25/05/2023 14.30  14.30  0.10 (0.70 %)    4,169,400  59,811,000,000  14.10  14.60  14.05 
24/05/2023 14.15  14.15  0.05 (0.35 %)    2,995,900  42,585,000,000  14.15  14.40  14.10 
23/05/2023 14.10  14.10  -0.10 (-0.70 %)    2,272,700  32,141,000,000  14.35  14.35  14.00 
22/05/2023 14.20  14.20  0.20 (1.43 %)    3,110,000  43,913,000,000  14.05  14.30  14.00 
19/05/2023 13.95  13.95  0.15 (1.09 %)    2,104,200  29,166,000,000  13.80  14.00  13.75 
18/05/2023 13.80  13.80  0.10 (0.73 %)    1,424,400  19,628,000,000  13.80  13.90  13.65 
17/05/2023 13.70  13.70  -0.10 (-0.72 %)    2,598,200  35,987,000,000  13.95  14.10  13.70 
16/05/2023 13.80  13.80  0.00 (0.00 %)    2,346,600  32,380,000,000  13.85  13.95  13.70 
15/05/2023 13.75  13.75  -0.55 (-3.85 %)    4,817,800  67,604,000,000  14.50  14.50  13.75 
12/05/2023 14.30  14.30  0.10 (0.70 %)    3,244,300  46,084,000,000  14.15  14.35  14.10 
11/05/2023 14.20  14.20  0.00 (0.00 %)    4,491,400  64,601,000,000  14.50  14.60  14.15 
10/05/2023 14.20  14.20  0.40 (2.90 %)    3,200,600  45,122,000,000  13.90  14.25  13.85 
09/05/2023 13.80  13.80  -0.10 (-0.72 %)    3,358,400  47,145,000,000  14.10  14.30  13.80 
08/05/2023 13.90  13.90  0.20 (1.46 %)    2,346,200  32,724,000,000  13.85  14.10  13.75 
05/05/2023 13.70  13.70  -0.05 (-0.36 %)    2,009,800  27,602,000,000  13.80  13.85  13.60 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.