TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HVN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 -700  -9,345,000  13.35 (-1.84 %)    29,300  391,155,000  30,000  400,500,000  533,358,367   
29/09/2022 7,190  97,784,000  13.6 (-0.37 %)    13,600  184,960,000  6,410  87,176,000  533,358,167   
28/09/2022 -1,370  -18,700,500  13.65 (-2.85 %)    16,300  222,495,000  17,670  241,195,500  533,360,567   
27/09/2022 -15,500  -217,775,000  14.05 (-1.40 %)    14,000  196,700,000  29,500  414,475,000  533,355,111   
26/09/2022 11,800  168,150,000  14.25 (-2.40 %)    23,000  327,750,000  11,200  159,600,000  533,364,999   
23/09/2022 -20,656  -301,577,600  14.6 (-1.35 %)    1,100  16,060,000  21,756  317,637,600  533,387,999   
22/09/2022 -1,802  -26,669,600  14.8 (1.02 %)    2,310  34,188,000  4,112  60,857,600  533,363,189   
21/09/2022 12,100  177,265,000  14.65 (-2.01 %)    12,100  177,265,000  533,323,599   
20/09/2022 -7,810  -116,759,500  14.95 (2.40 %)    18,100  270,595,000  25,910  387,354,500  533,314,899   
19/09/2022 -37,300  -542,715,000  14.55 (-2.35 %)    4,600  66,930,000  41,900  609,645,000  533,331,392   
16/09/2022 20,600  305,910,000  14.85 (-2.30 %)    41,400  614,790,000  20,800  308,880,000  533,295,906   
15/09/2022 20,493  -552,918,500  15.15 (2.36 %)    22,100  38,350,000  1,607  591,268,500  533,283,659   
14/09/2022 -37,486  -473,888,000  14.75 (-0.34 %)    2,600  57,525,000  40,086  531,413,000  533,238,583   
13/09/2022 -45,147  -473,888,000  14.8 (0.68 %)    8,500  57,525,000  53,647  531,413,000  533,059,883   
12/09/2022 -21,076  -1,642,410,000  14.65 (-1.68 %)    46,100  1,049,895,000  67,176  2,692,305,000  532,962,883   
1
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.