TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HVN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
27/09/2022 14.05 (-1.40 %)    1,272  1,333,500  1,048   614  1,209,200  1,969   124,300
26/09/2022 14.25 (-2.40 %)    1,609  2,155,600  1,340   958  2,236,000  2,334   -80,400
23/09/2022 14.6 (-1.35 %)    983  1,185,800  1,206   638  1,227,400  1,924   -41,600
22/09/2022 14.8 (1.02 %)    1,299  1,768,400  1,361   616  1,137,800  1,847   630,600
21/09/2022 14.65 (-2.01 %)    1,493  2,154,300  1,443   570  2,264,900  3,974   -110,600
20/09/2022 14.95 (2.40 %)    1,146  2,222,200  1,939   1,000  1,478,700  1,479   743,500
19/09/2022 14.55 (-2.35 %)    1,409  1,908,500  1,355   890  1,589,500  1,786   319,000
16/09/2022 14.85 (-2.30 %)    1,330  1,700,900  1,279   1,068  2,077,400  1,945   -376,500
15/09/2022 15.15 (2.36 %)    1,580  3,423,000  2,166   1,917  2,726,200  1,422   696,800
14/09/2022 14.75 (-0.34 %)    1,721  2,385,500  1,386   888  1,801,500  2,029   584,000
13/09/2022 14.8 (0.68 %)    1,811  2,904,700  1,604   1,043  2,232,800  2,141   671,900
12/09/2022 14.65 (-1.68 %)    NaN   NaN   0
09/09/2022 14.85 (-2.30 %)    NaN   NaN   0
08/09/2022 15.15 (-7.06 %)    4,951  5,918,800  1,195   2,852  8,158,200  2,861   -2,239,400
07/09/2022 16.25 (-3.85 %)    1,766  1,829,800  1,036   939  2,675,000  2,849   -845,200
06/09/2022 16.85 (-0.88 %)    1,337  1,324,000  990   883  2,134,200  2,417   -810,200
05/09/2022 17 (-1.73 %)    NaN   NaN   0
31/08/2022 17.25 (0.88 %)    892  1,185,900  1,329   679  1,258,600  1,854   -72,700
30/08/2022 17.1 (0.00 %)    1,423  1,987,800  1,397   956  2,311,300  2,418   -323,500
29/08/2022 17.05 (-3.67 %)    2,139  3,170,500  1,482   1,326  3,315,000  2,500   -144,500
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.