TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HVN - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
27/09/2022 0.00  14.05  -0.20 (-1.40 %)    645,700  9,115,000,000  1,635,000  24,623,700,000  14.10  14.40  14.05 
26/09/2022 0.00  14.25  -0.35 (-2.40 %)    1,365,000  19,681,000,000  857,000  12,688,600,000  14.60  14.65  14.10 
23/09/2022 0.00  14.60  -0.20 (-1.35 %)    521,000  7,661,000,000  1,635,000  24,598,000,000  14.80  14.85  14.60 
22/09/2022 0.00  14.80  0.15 (1.02 %)    617,700  9,019,000,000  857,000  12,767,250,000  14.60  14.85  14.50 
21/09/2022 0.00  14.65  -0.30 (-2.01 %)    995,200  14,592,000,000  1,635,000  24,589,250,000  14.90  14.90  14.50 
20/09/2022 14.95  14.95  0.35 (2.40 %)    916,800  13,553,000,000  857,000  12,896,700,000  14.65  14.95  14.60 
19/09/2022 14.55  14.55  -0.35 (-2.35 %)    845,700  12,363,000,000  1,635,000  24,492,000,000  14.75  14.85  14.50 
16/09/2022 14.85  14.85  -0.35 (-2.30 %)    867,500  12,986,000,000  857,000  13,071,900,000  15.30  15.30  14.80 
15/09/2022 15.15  15.15  0.35 (2.36 %)    1,440,500  21,889,000,000  710,000  9,998,000,000  15.20  15.35  15.10 
14/09/2022 14.75  14.75  -0.05 (-0.34 %)    960,900  14,082,000,000  1,782,000  27,082,250,000  14.60  14.80  14.55 
13/09/2022 14.80  14.80  0.10 (0.68 %)    1,033,300  15,196,000,000  14.55  14.95  14.50 
12/09/2022 14.65  14.65  -0.25 (-1.68 %)    2,203,700  32,921,000,000  263,000  3,945,000,000  14.85  15.40  14.65 
09/09/2022 14.85  14.85  -0.35 (-2.30 %)    3,956,200  57,889,000,000  1,634,000  25,201,300,000  14.55  15.00  14.45 
08/09/2022 15.15  15.15  -1.15 (-7.06 %)    4,808,000  74,169,000,000  417,000  7,141,800,000  16.10  16.25  15.15 
07/09/2022 16.25  16.25  -0.65 (-3.85 %)    1,159,300  19,241,000,000  1,166,000  20,523,600,000  16.70  16.95  16.25 
06/09/2022 16.85  16.85  -0.15 (-0.88 %)    876,100  14,852,000,000  17.00  17.10  16.85 
05/09/2022 17.00  17.00  -0.30 (-1.73 %)    958,500  16,350,000,000  963,000  16,871,350,000  17.20  17.20  17.00 
31/08/2022 17.25  17.25  0.15 (0.88 %)    412,100  7,069,000,000  1,376,000  24,271,200,000  17.10  17.30  17.00 
30/08/2022 17.10  17.10  0.00 (0.00 %)    1,014,000  17,347,000,000  257,000  4,556,600,000  17.05  17.35  17.00 
29/08/2022 17.05  17.05  -0.65 (-3.67 %)    1,772,000  30,393,000,000  1,969,000  34,979,800,000  17.30  17.50  16.85 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.