MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HVG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
01/06/2023 1.4 (0.00 %)    -90,684,490   
31/05/2023 1.4 (0.00 %)    -90,684,490   
29/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
26/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
25/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
24/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490   
23/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490   
22/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
19/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
18/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490   
17/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490   
16/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490   
15/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490   
12/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
11/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490   
10/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490   
09/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
08/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
05/05/2023 1.4 (0.00 %)    90,684,490  0.55% 
04/05/2023 0 (0.00 %)    90,684,490   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.