TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HHV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
16/08/2022 13,100  206,325,000  15.75 (1.61 %)    13,100  206,325,000  126,852,575  1.56% 
15/08/2022 49,100  761,050,000  15.5 (0.65 %)    49,100  761,050,000  126,865,675  1.55% 
12/08/2022 86,600  1,333,640,000  15.4 (0.65 %)    86,600  1,333,640,000  126,860,275  1.56% 
11/08/2022 -53,900  -821,975,000  15.25 (-2.87 %)    600  9,150,000  54,500  831,125,000  126,933,475  1.53% 
10/08/2022 -12,600  -197,190,000  15.65 (0.32 %)    800  12,520,000  13,400  209,710,000  126,905,175  1.54% 
09/08/2022 -22,900  -357,240,000  15.6 (0.00 %)    6,000  93,600,000  28,900  450,840,000  126,903,475  1.54% 
08/08/2022 -700  -10,885,000  15.55 (0.97 %)    1,800  27,990,000  2,500  38,875,000  126,899,775  1.54% 
05/08/2022 -9,700  -149,380,000  15.4 (0.00 %)    9,700  149,380,000  126,862,875  1.55% 
04/08/2022 -38,200  -588,280,000  15.4 (1.32 %)    500  7,700,000  38,700  595,980,000  126,862,875  1.55% 
03/08/2022 76,500  1,162,800,000  15.2 (1.33 %)    76,500  1,162,800,000  126,823,175  1.57% 
02/08/2022 -40,200  -603,000,000  15 (1.35 %)    40,200  603,000,000  126,899,675  1.54% 
01/08/2022 47,600  704,480,000  14.8 (1.37 %)    47,600  704,480,000  126,882,875  1.55% 
29/07/2022 -16,700  -243,820,000  14.6 (-2.01 %)    100  1,460,000  16,800  245,280,000  126,930,475  1.53% 
28/07/2022 41,500  616,275,000  14.85 (0.34 %)    41,500  616,275,000  126,930,475  1.53% 
27/07/2022 3,800  56,240,000  14.8 (0.68 %)    3,900  57,720,000  100  1,480,000  126,899,475  1.54% 
26/07/2022 -71,900  -1,056,930,000  14.7 (2.08 %)    600  8,820,000  72,500  1,065,750,000  126,903,375  1.54% 
25/07/2022 20,900  300,960,000  14.4 (1.41 %)    20,900  300,960,000  126,873,975  1.55% 
22/07/2022 -16,300  -339,380,000  14.2 (2.16 %)    13,700  86,620,000  30,000  426,000,000  126,856,375  1.56% 
21/07/2022 -36,000  -498,600,000  13.85 (-1.77 %)    2,500  34,625,000  38,500  533,225,000  126,862,075  1.55% 
20/07/2022 3,300  46,530,000  14.1 (0.00 %)    3,700  52,170,000  400  5,640,000  126,849,275  1.56% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.