TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HHV - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
11/08/2022 15.25 (-2.87 %)    1,752  3,760,800  2,147   1,941  5,654,800  2,913   -1,894,000
10/08/2022 15.65 (0.32 %)    1,595  4,288,000  2,688   2,183  5,459,600  2,501   -1,171,600
09/08/2022 15.6 (0.00 %)    1,130  2,872,700  2,542   1,572  4,142,900  2,635   -1,270,200
08/08/2022 15.55 (0.97 %)    2,040  4,955,000  2,429   1,760  4,905,800  2,787   49,200
05/08/2022 15.4 (0.00 %)    2,061  4,722,600  2,291   1,444  4,133,600  2,863   589,000
04/08/2022 15.4 (1.32 %)    1,596  4,800,800  3,008   2,413  5,114,600  2,120   -313,800
03/08/2022 15.2 (1.33 %)    1,641  4,836,700  2,947   1,855  4,206,700  2,268   630,000
02/08/2022 15 (1.35 %)    1,858  4,600,300  2,476   2,108  5,358,900  2,542   -758,600
01/08/2022 14.8 (1.37 %)    1,786  3,649,500  2,043   1,785  4,507,600  2,525   -858,100
29/07/2022 14.6 (-2.01 %)    1,983  3,660,500  1,846   1,451  4,337,900  2,990   -677,400
28/07/2022 14.85 (0.34 %)    2,112  5,558,000  2,632   2,346  5,791,000  2,468   -233,000
27/07/2022 14.8 (0.68 %)    1,451  2,748,300  1,894   1,230  2,760,700  2,244   -12,400
26/07/2022 14.7 (2.08 %)    2,214  5,133,500  2,319   2,960  6,247,700  2,111   -1,114,200
25/07/2022 14.4 (1.41 %)    1,734  4,187,600  2,415   1,562  3,775,400  2,417   412,200
22/07/2022 14.2 (2.16 %)    1,604  3,578,700  2,231   1,738  4,513,200  2,597   -934,500
21/07/2022 13.85 (-1.77 %)    1,874  3,284,500  1,753   1,189  3,515,500  2,957   -231,000
20/07/2022 14.1 (0.00 %)    NaN   NaN   0
19/07/2022 14.1 (-2.08 %)    1,978  3,671,100  1,856   1,302  3,287,400  2,525   383,700
18/07/2022 14.35 (6.30 %)    2,116  6,554,600  3,098   2,015  4,720,700  2,343   1,833,900
15/07/2022 13.45 (-2.54 %)    1,781  3,036,400  1,705   1,422  4,163,700  2,928   -1,127,300
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.