MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HDG - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
24/03/2023 800  24,350,000  29.6 (1.89 %)    2,300  68,165,000  1,500  43,815,000  72,860,560   
23/03/2023 -399,500  -11,488,575,000  29.05 (-0.34 %)    500  14,500,000  400,000  11,503,075,000  72,861,360   
22/03/2023 9,000  264,665,000  29.15 (-0.51 %)    9,000  264,665,000  72,461,860   
21/03/2023 -3,700  519,995,000  29.3 (0.69 %)    848,260,000  3,700  328,265,000  72,470,860  20.37% 
20/03/2023 -5,400  -157,140,000  29.1 (-2.68 %)    33,000  960,300,000  38,400  1,117,440,000  72,419,260  20.39% 
17/03/2023 478,700  14,313,130,000  29.9 (1.01 %)    530,300  15,855,970,000  51,600  1,542,840,000  72,431,560  20.39% 
16/03/2023 600  17,760,000  29.25 (-1.02 %)    21,300  630,480,000  20,700  612,720,000  72,861,860  20.21% 
15/03/2023 -72,900  -2,154,195,000  29.55 (3.32 %)    27,100  800,805,000  100,000  2,955,000,000  72,768,816  20.25% 
14/03/2023 -106,844  -3,055,738,400  28.6 (-3.38 %)    7,500  214,500,000  114,344  3,270,238,400  72,717,816  20.27% 
13/03/2023 -77,900  -2,305,840,000  29.6 (-2.95 %)    200  5,920,000  78,100  2,311,760,000  72,727,484   
10/03/2023 113,400  3,453,030,000  30.45 (-1.14 %)    168,400  5,127,780,000  55,000  1,674,750,000  72,649,584  20.30% 
09/03/2023 -9,632  -296,665,600  30.8 (0.98 %)    11,300  348,040,000  20,932  644,705,600  72,816,184  20.23% 
08/03/2023 19,000  579,500,000  30.5 (1.67 %)    20,800  634,400,000  1,800  54,900,000  72,750,684  20.26% 
07/03/2023 -36,300  -1,089,000,000  30 (0.00 %)    40,500  1,215,000,000  76,800  2,304,000,000  72,767,484  20.25% 
06/03/2023 30,400  912,000,000  30 (0.33 %)    34,400  1,032,000,000  4,000  120,000,000  72,764,184  20.25% 
03/03/2023 131,600  3,928,260,000  29.85 (-0.50 %)    175,400  5,235,690,000  43,800  1,307,430,000  72,559,984  20.34% 
02/03/2023 -169,700  -5,091,000,000  30 (0.00 %)    68,900  2,067,000,000  238,600  7,158,000,000  72,707,084  20.28% 
01/03/2023 50,900  1,527,000,000  30 (2.04 %)    79,200  2,376,000,000  28,300  849,000,000  72,671,184  20.29% 
28/02/2023 148,600  4,368,840,000  29.4 (5.00 %)    253,400  7,449,960,000  104,800  3,081,120,000  72,733,056  20.27% 
27/02/2023 67,372  1,886,416,000  28 (-3.78 %)    84,700  2,371,600,000  17,328  485,184,000  72,975,156  20.17% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.