MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THỐNG KÊ ĐẶT LỆNH - Mã CK HDC - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Thay đổi (+/-%) Số lệnh
mua
Khối lượng
đặt mua
KLTB
1 lệnh mua
Số lệnh đặt bán Khối lượng
đặt bán
KLTB
1 lệnh bán
Chênh lệch KL
đặt mua - đặt bán
07/12/2022 31.25 (-6.99 %)    2,150  2,965,000  1,379   1,581  2,809,500  1,777   155,500
06/12/2022 33.6 (-6.93 %)    3,283  4,918,100  1,498   2,081  5,478,400  2,633   -560,300
05/12/2022 36.1 (-5.74 %)    2,833  3,099,400  1,094   1,964  3,603,500  1,835   -504,100
02/12/2022 38.3 (6.98 %)    2,352  3,631,600  1,544   1,746  3,006,900  1,722   624,700
01/12/2022 35.8 (-3.24 %)    3,758  4,043,100  1,076   2,702  4,777,500  1,768   -734,400
30/11/2022 37 (0.27 %)    2,240  3,114,300  1,390   1,806  3,348,900  1,854   -234,600
29/11/2022 36.9 (6.96 %)    2,539  4,655,400  1,834   1,892  3,945,300  2,085   710,100
28/11/2022 34.5 (-0.86 %)    2,477  3,242,800  1,309   1,923  3,797,300  1,975   -554,500
25/11/2022 34.8 (6.75 %)    1,188  2,328,800  1,960   1,602  2,352,700  1,469   -23,900
24/11/2022 32.6 (4.82 %)    1,592  2,799,800  1,759   1,308  2,072,800  1,585   727,000
23/11/2022 31.1 (-4.31 %)    1,455  2,802,300  1,926   1,362  2,396,400  1,759   405,900
22/11/2022 32.5 (-2.26 %)    2,363  4,898,100  2,073   1,957  5,068,000  2,590   -169,900
21/11/2022 33.25 (0.76 %)    1,724  4,187,800  2,429   1,393  2,576,100  1,849   1,611,700
18/11/2022 33 (6.97 %)    2,520  7,304,400  2,899   2,497  5,523,000  2,212   1,781,400
17/11/2022 30.85 (1.48 %)    1,140  3,974,400  3,486   1,364  6,349,300  4,655   -2,374,900
16/11/2022 30.4 (6.85 %)    2,572  8,687,500  3,378   2,137  9,764,100  4,569   -1,076,600
15/11/2022 28.45 (-7.03 %)    638  2,504,300  3,925   1,248  7,153,400  5,732   -4,649,100
14/11/2022 30.55 (-0.81 %)    1,200  7,034,300  5,862   1,688  5,007,900  2,967   2,026,400
11/11/2022 30.8 (0.98 %)    1,235  4,691,600  3,799   1,538  5,375,400  3,495   -683,800
10/11/2022 30.5 (-2.56 %)    2,174  9,140,100  4,204   2,754  9,808,900  3,562   -668,800
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.