MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK HDB - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
19/01/2023 89,992  1,574,860,000  17.5 (0.29 %)    2,413,687  42,239,522,500  2,323,695  40,664,662,500     
18/01/2023 477,607  8,334,242,150  17.45 (1.16 %)    770,507  13,445,347,150  292,900  5,111,105,000     
17/01/2023 -298,730  -5,153,092,500  17.25 (2.07 %)    145,645  2,512,376,250  444,375  7,665,468,750   
16/01/2023 617,561  10,436,780,900  16.9 (1.50 %)    1,915,248  32,367,691,200  1,297,687  21,930,910,300  52   
13/01/2023 -457,489  -7,617,191,850  16.65 (0.30 %)    441,011  7,342,833,150  898,500  14,960,025,000     
12/01/2023 -107,675  -1,787,405,000  16.6 (-0.60 %)    37,925  629,555,000  145,600  2,416,960,000     
11/01/2023 -642,263  -10,725,792,100  16.7 (-0.30 %)    773,037  12,909,717,900  1,415,300  23,635,510,000     
10/01/2023 -65,251  -1,092,954,250  16.75 (-0.30 %)    747,760  12,524,980,000  813,011  13,617,934,250  471,437   
09/01/2023 201,378  3,373,081,500  16.75 (1.52 %)    239,303  4,008,325,250  37,925  635,243,750  97   
06/01/2023 -224,120  -3,686,774,000  16.45 (0.30 %)    77,480  1,274,546,000  301,600  4,961,320,000  239,400  17.99% 
05/01/2023 -139,000  -2,279,600,000  16.4 (0.00 %)    580,100  9,513,640,000  719,100  11,793,240,000  77,480  18.00% 
04/01/2023 363,050  5,935,867,500  16.35 (-0.91 %)    602,450  9,850,057,500  239,400  3,914,190,000  656,700  17.97% 
03/01/2023 208,070  3,433,155,000  16.5 (3.13 %)    925,550  15,271,575,000  717,480  11,838,420,000  880  18.11% 
30/12/2022 -572,770  -9,135,681,500  15.95 (0.31 %)    83,930  1,338,683,500  656,700  10,474,365,000  208,950  17.99% 
29/12/2022 -548,153  -8,715,632,700  15.9 (-1.85 %)    54,297  863,322,300  602,450  9,578,955,000  83,930  18.00% 
28/12/2022 -162,428  -2,631,333,600  16.2 (-1.22 %)    446,522  7,233,656,400  608,950  9,864,990,000  442,456  18.09% 
27/12/2022 747,810  12,226,693,500  16.35 (0.31 %)    831,687  13,598,082,450  83,877  1,371,388,950  280,028  18.10% 
26/12/2022 405,637  6,591,601,250  16.25 (-4.41 %)    459,987  7,474,788,750  54,350  883,187,500  1,027,838  18.07% 
23/12/2022 431,400  7,333,800,000  17 (0.59 %)    477,900  8,124,300,000  46,500  790,500,000  1,433,475  18.05% 
22/12/2022 -16,962  -285,809,700  16.85 (0.30 %)    183,400  3,090,290,000  200,362  3,376,099,700  1,864,875  18.03% 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.