MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Diễn biến khớp lệnh theo từng phiên - Mã CK HDA - Hồ sơ công ty
Ngày Chọn ngày tháng
Tham chiếu: 6.1 Max: 6.3 Min: 5.7 Mở cửa: 6.3 Đóng cửa: 6.3
Trung bình: 0.0 -6.1 (-100.00%) Tổng khối lượng: 230,500

Tổng hợp

Giá Khối lượng Tỷ trọng
5.70 8,700 3.77 (%)
5.80 59,200 25.68 (%)
5.90 27,300 11.84 (%)
6.00 76,300 33.1 (%)
6.10 20,900 9.07 (%)
6.20 13,300 5.77 (%)
6.30 24,800 10.76 (%)

Chi tiết :

Giá :
Thời gian Giá Khối lượng lô Khối lượng
tích lũy
Tỷ trọng
14:45:16 6.3 +0.2 (+3.28%) 24,800 230,500 10.76 (%)
14:24:41 6.2 +0.1 (+1.64%) 13,000 205,700 5.64 (%)
14:20:10 6.2 +0.1 (+1.64%) 300 192,700 0.13 (%)
14:19:56 6.1 0.0 (0.00%) 8,300 192,400 3.6 (%)
14:18:01 6.0 -0.1 (-1.64%) 200 184,100 0.09 (%)
14:16:48 6.0 -0.1 (-1.64%) 400 183,900 0.17 (%)
14:16:32 6.0 -0.1 (-1.64%) 23,600 183,500 10.24 (%)
13:56:42 6.0 -0.1 (-1.64%) 12,600 159,900 5.47 (%)
13:47:34 5.9 -0.2 (-3.28%) 4,000 147,300 1.74 (%)
13:43:48 5.8 -0.3 (-4.92%) 1,400 143,300 0.61 (%)
13:38:35 5.8 -0.3 (-4.92%) 500 141,900 0.22 (%)
13:36:05 5.8 -0.3 (-4.92%) 12,400 141,400 5.38 (%)
13:32:33 5.7 -0.4 (-6.56%) 2,000 129,000 0.87 (%)
13:26:23 5.7 -0.4 (-6.56%) 6,700 127,000 2.91 (%)
13:07:15 5.8 -0.3 (-4.92%) 5,800 120,300 2.52 (%)
13:04:17 5.8 -0.3 (-4.92%) 39,100 114,500 16.96 (%)
11:20:22 5.9 -0.2 (-3.28%) 4,800 75,400 2.08 (%)
10:50:32 6.0 -0.1 (-1.64%) 25,900 70,600 11.24 (%)
10:32:57 6.0 -0.1 (-1.64%) 5,400 44,700 2.34 (%)
10:32:01 5.9 -0.2 (-3.28%) 6,100 39,300 2.65 (%)
10:26:37 5.9 -0.2 (-3.28%) 500 33,200 0.22 (%)
10:21:41 5.9 -0.2 (-3.28%) 11,900 32,700 5.16 (%)
10:18:06 6.0 -0.1 (-1.64%) 100 20,800 0.04 (%)
10:14:18 6.0 -0.1 (-1.64%) 200 20,700 0.09 (%)
10:14:12 6.0 -0.1 (-1.64%) 7,900 20,500 3.43 (%)
09:36:54 6.1 0.0 (0.00%) 6,500 12,600 2.82 (%)
09:31:29 6.1 0.0 (0.00%) 6,100 6,100 2.65 (%)

Biểu đồ khớp lệnh trong phiên

 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.