MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

LỊCH SỬ GIÁ - Mã CK HDA - Hồ sơ công ty

Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày Giá
điều chỉnh
Giá
đóng cửa
Thay đổi (+/-%) GD khớp lệnh GD thỏa thuận Giá
tham chiếu
Giá
mở cửa
Giá
cao nhất
Giá
thấp nhất
KL GT KL GT
01/06/2023 6.10  6.10  0.50 (8.93 %)    115,882  685,962,800  5.60  5.60  6.10  5.60 
31/05/2023 5.60  5.60  0.20 (3.70 %)    350,757  1,925,406,700  5.40  5.3  5.80  5.20 
30/05/2023 5.40  5.40  0.10 (1.89 %)    53,628  281,010,100  5.30  5.30  5.40  5.10 
29/05/2023 5.30  5.30  -0.10 (-1.85 %)    42,821  227,529,400  5.40  5.4  5.40  5.20 
26/05/2023 5.40  5.40  0.10 (1.89 %)    124,563  684,381,200  5.30  5.50  5.60  5.40 
25/05/2023 5.30  5.30  0.40 (8.16 %)    143,307  739,127,100  4.90  4.9  5.30  4.90 
24/05/2023 4.90  4.90  0.00 (0.00 %)    23,220  113,852,000  4.90  5.00  5.00  4.90 
23/05/2023 4.90  4.90  0.00 (0.00 %)    46,400  228,390,000  4.90  4.9  5.00  4.90 
22/05/2023 4.90  4.90  0.00 (0.00 %)    25,300  123,070,000  4.90  4.90  5.00  4.80 
19/05/2023 4.90  4.90  -0.30 (-5.77 %)    28,600  142,860,000  5.20  5.1  5.30  4.90 
18/05/2023 5.20  5.20  0.10 (1.96 %)    93,740  486,804,000  5.10  5.40  5.40  5.10 
17/05/2023 5.10  5.10  -0.20 (-3.77 %)    451,129  2,359,617,900  5.30  5.3  5.40  5.00 
16/05/2023 5.30  5.30  0.30 (6.00 %)    475,845  2,512,027,000  5.00  5.10  5.40  5.10 
12/05/2023 4.60  4.60  0.00 (0.00 %)    37,601  169,094,600  4.60  4.5  4.60  4.40 
11/05/2023 4.60  4.60  0.00 (0.00 %)    39,777  180,037,400  4.60  4.60  4.70  4.50 
10/05/2023 4.60  4.60  0.20 (4.55 %)    38,545  171,689,700  4.40  4.4  4.60  4.30 
09/05/2023 4.40  4.40  -0.10 (-2.22 %)    59,020  263,388,000  4.50  4.40  4.50  4.40 
08/05/2023 4.50  4.50  0.20 (4.65 %)    9,773  41,931,300  4.30  4.5  4.50  4.00 
05/05/2023 4.30  4.30  -0.10 (-2.27 %)    34,720  150,708,000  4.40  4.40  4.40  4.30 
04/05/2023 4.40  4.40  -0.10 (-2.22 %)    13,521  59,572,500  4.50  4.4  4.50  4.40 
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.