TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

GDNDT NƯỚC NGOÀI - Mã CK GEX - Hồ sơ công ty

  Từ ngày Chọn ngày tháng Đến ngày Chọn ngày tháng Xem toàn thị trường theo phiên
Ngày KL giao
dịch ròng
Giá trị giao
dịch ròng
Thay đổi (+/-%) Mua Bán Room còn lại Đang sở hữu
Khối lượng Giá trị Khối lượng Giá trị
30/09/2022 2,353,300  44,712,700,000  19 (4.40 %)    2,354,300  44,731,700,000  1,000  19,000,000  337,831,020   
29/09/2022 -130,600  -2,376,920,000  18.2 (-3.19 %)    74,400  1,354,080,000  205,000  3,731,000,000  340,181,020   
28/09/2022 28,900  543,320,000  18.8 (-3.59 %)    36,700  689,960,000  7,800  146,640,000  340,255,402   
27/09/2022 1,400  27,300,000  19.5 (-0.26 %)    5,700  111,150,000  4,300  83,850,000  340,283,002   
26/09/2022 33,282  650,663,100  19.55 (-6.90 %)    33,300  651,015,000  18  351,900  340,215,059   
23/09/2022 -600  -12,600,000  21 (-0.94 %)    6,000  126,000,000  6,600  138,600,000  340,048,359   
22/09/2022 -39,343  -834,071,600  21.2 (2.17 %)    34,300  727,160,000  73,643  1,561,231,600  340,045,959   
21/09/2022 -76,100  -1,579,075,000  20.75 (-1.19 %)    123,900  2,570,925,000  200,000  4,150,000,000  339,978,659   
20/09/2022 13,500  283,500,000  21 (1.94 %)    21,900  459,900,000  8,400  176,400,000  338,980,259   
19/09/2022 13,600  280,160,000  20.6 (-6.79 %)    115,200  2,373,120,000  101,600  2,092,960,000  338,961,599   
16/09/2022 -867,515  -19,172,081,500  22.1 (-3.91 %)    254,785  5,630,748,500  1,122,300  24,802,830,000  338,534,299   
15/09/2022 -23,160  -12,099,240,000  23 (0.00 %)    17,400  351,135,000  40,560  12,450,375,000  338,376,689   
14/09/2022 -527,200  -1,577,600,400  22.95 (-0.65 %)    15,300  22,845,600  542,500  1,600,446,000  337,340,716   
13/09/2022 -411,093  -1,577,600,400  23.1 (0.43 %)    1,302  22,845,600  412,395  1,600,446,000  337,197,416   
12/09/2022 -1,037,473  -3,275,965,000  22.95 (-2.34 %)    15,900  443,205,000  1,053,373  3,719,170,000  336,995,918   
09/09/2022 -139,700  -3,275,965,000  23.45 (3.76 %)    18,900  443,205,000  158,600  3,719,170,000  335,667,818   
08/09/2022 -169,200  -3,823,920,000  22.6 (-5.04 %)    33,600  759,360,000  202,800  4,583,280,000  335,425,218   
07/09/2022 -1,280,500  -30,475,900,000  23.8 (-4.80 %)    61,000  1,451,800,000  1,341,500  31,927,700,000  335,440,418   
06/09/2022 -150,600  -3,765,000,000  25 (2.46 %)    110,900  2,772,500,000  261,500  6,537,500,000  335,184,518   
05/09/2022 -13,300  -323,855,000  24.35 (0.21 %)    5,100  124,185,000  18,400  448,040,000  335,010,018   
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.